Dla Wędrowników

wędrowpis

 

1

2

91829787_2785383441574658_6915447355776958464_o

91402944_10218764292911465_1214200689236901888_o

harcerska_kwarantanna_bydgoszcz_miasto_WĘDRO_1

harcerska_kwarantanna_bydgoszcz_miasto_Wedro_3_Obszar roboczy 1 kopia 9

 

 • Próba wędrownicza

Wzór karty próby wędrowniczej

 1. Wymagania
  • Próbę Wędrowniczą może otworzyć harcerz/harcerka, który ukończył/a 15 lat.
   • W szczególnych przypadkach decyzję o otwarciu próby w niższym wieku podejmuje kapituła
  • Dla osób wstępujących do ZHP po ukończeniu szesnastego roku życia Próba Wędrownicza jest uzupełniana o próbę harcerki/harcerza. Realizacja tej próby umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji o pełnej przynależności do ZHP. Zakończenie Próby Wędrowniczej połączonej z próbą harcerki/harcerza jest jednoznaczne z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
  • Zadania, które znajdują się w każdej Próbie Wędrowniczej powinny:
   • Stwarzać pole do samodoskonalenia,
   • Być związane ze specyfiką wędrowniczą (ideą służby i wyczynu, kodeksem, rozumieniem symboliki oraz miejsca wędrownika w organizacji),
   • Próba wędrownicza powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.
 1. Próba jest realizowana według następujących zadań:
  • Wykażę się znajomością historii ruchu wędrowniczego, dewizy wędrowniczej oraz symboliki Wędrowniczej Watry,
  • Porównam kodeks wędrowniczy z prawem harcerskim. Wnioski z refleksji na ten temat, przedstawię w dowolnej formie, dowolnej grupie docelowej,
  • Wykonam przynajmniej jedno zadanie mające charakter wyczynu,
  • Podejmę się organizacji przedsięwzięcia dla wędrowników
  • Podejmę stałą służbę
 1. Zakończenie próby
  • Warunkiem ukończenia próby jest ukończenie 16 roku życia.
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna.
  • Akceptacja większości członków Kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący.
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby wędrowniczej może zostać wyłącznie wędrownik lub instruktor posiadający Naramiennik Wędrowniczy.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć Naramiennik Wędrowniczy.
  • Jeden wędrownik lub instruktor może być jednoczenie opiekunem maksymalnie trzech prób. Po zapoznaniu się z sytuacją kapituła może dopuścić większą grupę próbantów.
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
  • Po zamknięciu Próby z wynikiem pozytywnym opiekun zobowiązany jest do przyznania swojemu podopiecznemu naramiennika wędrowniczego, lub zorganizowaniu nadania i wręczenia go przez innego instruktora-wędrownika w przeciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia próby rozkazem Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba na naramiennik zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy, nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek
 • Próba na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego

Wzór karty próby HO

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HO może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni.
   • Zrealizował próbę wędrowniczą i otrzymał naramiennik wędrowniczy.
  • Próba na HO powinna trwać od 12 do 18 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HO może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HO bądź HR, lub instruktor w stopniu co najmniej przewodnika.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HO
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HO
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
   • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku
    do Kapituły o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
   • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
   • Opiekun wyda taki wniosek
 • Próba na stopień Harcerki Rzeczpospolitej/Harcerza Rzeczpospolitej

Wzór karty próby HR

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HR może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień Harcerki Orlej/ Harcerza Orlego.
  • Próba na HR powinna trwać od 12 do 24 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HR może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HR, lub instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HR
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HR
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek

Znaki służb i sprawności

 1. Znak służby – wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Zebrał zespół min 3 osób w wieku powyżej 15 lat chcących przystąpić wraz z nim do próby
  • Wraz z zespołem przygotował program próby i przedstawił go kapitule.
  • Do zamknięciapróby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła
 1. Sprawności mistrzowskie- wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Przygotował program próby i przedstawił go kapitule
  • Do zamknięcia próby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *