HALiZ


POMOCNIK

Zalecenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji ZHP

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie HALiZ 2018

Komunikat pełnomocnika hufca ds. HALiZ

Zestawienie przepisów dotyczących organizacji wypoczynków HALiZ

Komunikat Pełnomocnika Naczelniczki ZHP ds. HALiZ 2018

Bezpieczeństwo w ZHP 2018

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami 2018

Rejestracja kadry obozów w celu wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (HAL) LATO 2018

Zgłoszenie Harcerskiej Akcji Letniej

***

Karta kwalifikacyjna wzór MEN

Plan pracy – wzór

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

Karta wzorów podpisów

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa wolontariacka – wzór Komendant obozu z komendantem hufca

Umowa wolontariacka – wzór Komendant obozu z kadrą obozu

Wykaz kadry i innych osób uczestniczących w formie wypoczynku

Dziennik zajęć wychowawcy

Meldunek o zakupie sprzętu

Oświadczenie – zobowiązanie do zapłaty

Zatwierdzenie obozu-kolonii

Rozliczenie obozu-kolonii

Umowa o współpracy ZHP i dyrekcji szkoły

Umowa o wzajemnych obowiązkach korzystającego i wolontariusza w związku z korzystaniem ze sprzętu wolontariusza w celach świadczenia wolontariatu

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z korzystaniem ze sprzętu pracownika w celach służbowych

 

Krajowy Rejestr Karny:

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Potwierdzenie przynależności do ZHP

 

Instrukcja HALiZ: