HALiZ


POMOCNIK

Zalecenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji ZHP

Zarządzenie Komendanta Chorągwi

Komunikat pełnomocnika hufca ds. HALiZ

***

Umowa o współpracy ZHP i dyrekcji szkoły

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Karta wzorów podpisów

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

Plan pracy – wzór

Zatwierdzenie obozu-kolonii

Umowa wolontariacka – wzór Komendant obozu z kadrą obozu

Umowa wolontariacka – wzór Komendanta obozu z Komendantem Hufca

Wykaz kadry i innych osób uczestniczących w formie wypoczynku

Dziennik zajęć wychowawcy

Meldunek o zakupie sprzętu

Oświadczenie – zobowiązanie do zapłaty

Rozliczenie obozu-kolonii

 

Krajowy Rejestr Karny:

Potwierdzenie przynależności do ZHP

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Instrukcja HALiZ:

zał. nr 1 Wzór warunków uczestnictwa

zał. nr 2 Raport przedobozowy

zał. nr 4 Książka komendanta formy HALiZ

zał nr 5 Raport poobozowy

zał. nr 6. Protokół przekazania sprzętu

zał. nr 7 Książka finansowa formy HALiZ

zał. nr 8 Lista wpłat uczestników

zał. nr 9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

zał. nr 9a Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

zał. nr 10 Porozumienie w sprawie organizacji obozu kolonii

zał. nr 11 Porozumienie w sprawie wynajmu bazy

zał. nr 12 Umowa najmu pojazdu

zał. nr 13 Umowa użyczenia

zał. nr 14 Ewidencja przebiegu pojazdu