Komisja Stopni Instruktorskich


hm. Michał Michalski - przewodniczący
phm. Anna Oliwkowska-Wójcik - z-ca przewodniczącego
hm. Witold Cyrn - członek
hm. Emilia Domańska - członkini
hm. Dorota Sucharska - członkini
phm. Maja Kwieciszewska - członkini
phm. Małgorzata Michalska - członkini
phm. Magdalena Zych - członkini
phm. Krzysztof Błaszczak - członek

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Zespół odpowiedzialny za wspieranie rozwoju kadry poprzez stopnie instruktorskie.  Wspiera także opiekunów prób w pełnieniu ich funkcji, m. in. wspólnie z HZKK organizuje warsztaty opiekunów prób instruktorskich. Oprócz pracy na posiedzeniach, monitoruje postępy kandydatów do stopni, odwiedzając ich środowiska działania.

Regulamin działania Komisji dostępny jest Tutaj.

Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2020/2021 odbywać będą się w terminach:

  • 29.09.2020 r.
  • 14.10.2020 r.
  • 03.11.2020 r.
  • 02.12.2020 r.
  • 12.01.2021 r.
  • 03.02.2021 r.
  • 02.03.2021 r.
  • 07.04.2021 r.
  • 11.05.2021 r.
  • 16.06.2021 r.

Ankieta do przesyłania zgłoszeń na posiedzenie KSI

Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o zamknięcie próby na stopień podharcmistrza