Komisja Stopni Instruktorskich


hm. Michał Michalski – przewodniczący
phm. Anna Oliwkowska z-ca przewodniczącego
hm. Witold Cyrn – członek
hm. Dorota Sucharska – członkini
phm. Maja Kwieciszewska – członkini
phm. Krzysztof Błaszczak – członek

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Zespół odpowiedzialny za wspieranie rozwoju kadry poprzez stopnie instruktorskie.  Wspiera także opiekunów prób w pełnieniu ich funkcji, m. in. wspólnie z HZKK organizuje warsztaty opiekunów prób instruktorskich. Oprócz pracy na posiedzeniach, monitoruje postępy kandydatów do stopni, odwiedzając ich środowiska działania.

Regulamin działania Komisji dostępny jest Tutaj.

Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2018/2019 odbywać będą się w terminach:

  • 26.09.2018 godzina 17:00 – siedziba Hufca
  • 23.10.2018 r.
  • 20.11.2018 r.
  • 11.12.2018 r.
  • 05.02.2019 r.
  • 19.03.2019 r.
  • 16.04.2019 r.
  • 23.05.2019 r.
  • Na Zlocie Hufca

Ankieta do przesyłania zgłoszeń na posiedzenie KSI

Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Wniosek o zamkniecie próby na stopień przewodnika