Komisja Stopni Instruktorskich


hm. Michał Michalski - przewodniczący
hm. Anna Oliwkowska-Wójcik - z-ca przewodniczącego
hm. Witold Cyrn - członek
hm. Emilia Domańska - członkini
hm. Dorota Sucharska - członkini
hm. Maja Kwieciszewska - członkini
phm. Małgorzata Michalska - członkini
phm. Krzysztof Błaszczak - członek

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Zespół odpowiedzialny za wspieranie rozwoju kadry poprzez stopnie instruktorskie.  Wspiera także opiekunów prób w pełnieniu ich funkcji, m. in. wspólnie z HZKK organizuje warsztaty opiekunów prób instruktorskich. Oprócz pracy na posiedzeniach, monitoruje postępy kandydatów do stopni, odwiedzając ich środowiska działania.

Regulamin działania Komisji dostępny jest Tutaj.

Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2021/2022 odbywać będą się w terminach:

  • 05.10.2021 r.
  • 17.11.2021 r.
  • 07.12.2021 r.
  • 12.01.2022 r.
  • 15.02.2022 r.
  • 16.03.2022 r.
  • 20.04.2022 r.
  • 17.05.2022 r.
  • Na Zlocie Hufca

Ankieta do przesyłania zgłoszeń na posiedzenie KSI

Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o zamknięcie próby na stopień podharcmistrza